Κλινικός Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής Σιαραμπής Γιώργος
 
 
 
 
Γιώργος Σιαράμπης M.Sc.
 
Ψυχολόγος
Κλινικός Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ψυχοθεραπεία & Συμβουλευτική

 
Ψυχοθεραπεία
 
Συχνά, οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κάποιας μορφής δυσκολία, ειδικότερα στις περιπτώσεις που αυτό συμβαίνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, εμφανίζονται κουρασμένοι, απογοητευμένοι από τις προσπάθειες που έχουν κάνει στο παρελθόν για να βρουν λύση, και φοβισμένοι για το μέλλον. Άλλες φορές πάλι, ζητούν βοήθεια μετά από μία κρίση, που δημιουργεί αναστάτωση στη ζωή τους, επιφέροντας φόβο και απόγνωση.

Προσπαθώντας κάποιος να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του και τις συνακόλουθες επιπτώσεις στη ζωή του, συχνά, εστιάζει σε αυτό και επικεντρώνεται σε μία προσπάθεια συμπτωματολογικής αντιμετώπισης, που θα τον ανακουφίσει. Αυτή η «επικέντρωση», αφήνει «έξω από την εικόνα», μία σειρά από λειτουργικές και αποτελεσματικές πλευρές της προσωπικότητας του, συχνά ικανότητες και επιτεύγματα αγνοούνται ή υποαξιολογούνται, δημιουργώντας έτσι, μία γενικευμένη αίσθηση αδυναμίας και προσωπικής απαξίωσης. Αυτού του τύπου η προσπάθεια, που επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση του συμπτώματος, τις περισσότερες φορές, δεν επιτρέπει σε κάποιον, να αντιληφθεί τις αιτίες που προκαλούν τη δυσλειτουργία, αλλά και τις δυνατότητες που έχει για ουσιαστικές αλλαγές και προσωπική εξέλιξη.

Η θεωρητική βάση των παρεμβάσεων του "Σύνθεσις" προέρχεται από τη Συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική και την εφαρμογή της στην Οικογενειακή Θεραπεία. Πρόκειται για μία σειρά από θεωρητικές έννοιες και μεθόδους που επιτρέπουν την ερμηνεία της συμπεριφοράς ενός ανθρώπου ως μία σύνθετη Βιολογική-Ψυχολογική και κοινωνική ολότητα, που βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, καθώς μία σειρά από σχέσεις διαφορετικής εγγύτητας εξελίσσονται (γονικές, φιλικές, ερωτικές, επαγγελματικές, κοινωνικές κ.λπ.), σε όλα τα στάδια της ζωής. Το Σύμπτωμα αποτελεί την έκφραση μίας δυσλειτουργίας στο επίπεδο αυτής της αλληλεπίδρασης. Κατά συνέπεια, ένας άνθρωπος ενθαρρύνεται να διευρύνει την οπτική του και να εντάξει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σε μία συνολικότερη εικόνα, που να περιλαμβάνει σημαντικά πρόσωπα και σταθερούς τρόπους σχέσης (στο παρόν και στο παρελθόν). Έτσι, η αντιμετώπιση του «ορατού προβλήματος», εξελίσσεται σε επούλωση των «αόρατων αιτιών» που το καθορίζουν.

Καθώς η συστημική σκέψη «αγκαλιάζει», με την ευρύτητά της, μία σειρά από θεωρητικές θέσεις και παρεμβάσεις άλλων ψυχοθεραπευτικών σχολών και θεωρητικών προσεγγίσεων, επιτρέπει μία συνθετική αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης που έχουν καταδείξει οι επιστήμες του ανθρώπου.

Η Θεραπευτική παρέμβαση στον τομέα της Ψυχικής Υγείας περιλαμβάνει ένα φάσμα υπηρεσιών που αφορούν την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη συντήρηση (στην περίπτωση της χρονιότητας). Οι θεραπείες διακρίνονται σε Βιολογικές και Ψυχολογικές, ενώ η σύγχρονη κλινική πράξη απαιτεί πολύ συχνά το συνδυασμό τους και κατά συνέπεια και τη συνεργασία των επαγγελματιών που τις παρέχουν (ψυχίατροι, κλινικοί ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, κατά κύριο λόγο).

Στις Ψυχολογικές θεραπείες, σημαντική θέση έχει η Ψυχοθεραπεία στις διάφορες μορφές της. Ο όρος "ψυχοθεραπεία" περιγράφει τη διαδικασία επικοινωνίας (λεκτική ή εξωλεκτική), που πραγματοποιείται στα πλαίσια μίας θεραπευτικής σχέσης. Η επικοινωνία αυτή βασίζεται σε συγκεκριμένες, επιστημονικά τεκμηριωμένες, ψυχολογικές θεωρίες και αξιοποιεί ένα ευρύ φάσμα μεθόδων και τεχνικών. Οι συναντήσεις ανάμεσα στο θεραπευτή και το θεραπευόμενο είναι δομημένες τόσο σε επίπεδο περιεχομένου, όσο και σε επίπεδο χρόνου και χώρου και αποκαλούνται συνεδρίες.

Έχουν αναπτυχθεί μία σειρά από τύπους ψυχοθεραπείας διεθνώς. Υπολογίζεται ότι περίπου 170 έχουν επίσημα αναγνωριστεί. Είναι λοιπόν χρήσιμο να γνωρίζει κανείς ότι έννοιες όπως: Ψυχανάλυση, Ψυχοδυναμική Θεραπεία, Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική, Συστημική, Ανθρωποκεντρική, Gestalt κ.λπ. αναφέρονται σε διάφορους τύπους (μοντέλα) ψυχοθεραπείας. Έννοιες όπως Ατομική Ψυχοθεραπεία, Θεραπεία Ζευγαριού, Ομαδική Ψυχοθεραπεία κ.λπ. αναφέρονται στο θεραπευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η θεραπευτική διαδικασία.

Στόχος της ψυχοθεραπείας είναι, μέσω της διερεύνησης του εαυτού και της καλύτερης γνώσης του, να οδηγήσει σε σταδιακή αλλαγή εκείνων των στοιχείων της προσωπικότητας που συνδέονται με δυσπροσαρμοστικές εκφράσεις στην συμπεριφορά ενός ανθρώπου.

Η δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιος στην καθημερινότητά του, ακόμα και όταν εμφανιστεί αιφνίδια, τις περισσότερες φορές, αναπτύσσεται σε ένα έδαφος μακροχρόνιας δυσφορίας και αίσθησης αδιεξόδου και σταδιακά διευρύνεται. Άλλες πάλι φορές, οδηγεί σε αποτυχημένες και αδιέξοδες επιλογές αντιμετώπισης (χρήση αλκοόλ ή ουσιών κ.λπ.) που τελικά οδηγούν στην επιβάρυνση, αλλά και την επικάλυψη των πραγματικών προβλημάτων.

Μία διαδικασία ψυχοθεραπείας παρέχει καταρχήν σε κάποιον τη δυνατότητα να διευρύνει το πλαίσιο παρατήρησης και να αποκτήσει μία πληρέστερη εικόνα, της συμπεριφοράς του και των σταθερών τρόπων που σχετίζεται. Αυτή η διευρυμένη εικόνα επιτρέπει σε έναν άνθρωπο, να αντιληφθεί τη διαρκή αλληλεπίδρασή του με άλλους ανθρώπους ή ομάδες (οικογένεια, προσωπικές σχέσεις, επαγγελματικό περιβάλλον) και των σύνθετων παραμέτρων που έχουν συμβάλλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του. Του επιτρέπει να αντιληφθεί ότι το σύμπτωμά του μπορεί να είναι η ορατή αντίδραση, σε βιολογικό ή ψυχολογικό επίπεδο, σε μία παρατεταμένη συνθήκη δυσφορίας, στέρησης, αδιεξόδου και έλλειψης ευχαρίστησης, ανεπίλυτων εσωτερικών συγκρούσεων, ακάλυπτων αναγκών στο παρόν ή στο παρελθόν, δυσλειτουργικών σχέσεων κ.λπ. και όχι ένα προσωπικό «ελάττωμα» ή «ανικανότητα». Έτσι, τα «ακατανόητα» και «απειλητικά» συμπτώματα, σταδιακά, αποκτούν εξήγηση, νόημα και μία ρεαλιστική υπόσταση και συνδέονται με την ιστορία ζωής και τα βιώματα του παρελθόντος.

Η συνειδητοποίηση αυτή επιτρέπει σε έναν άνθρωπο, να απενοχοποιηθεί, να επανακτήσει μία αίσθηση έλεγχου για τη ζωή του και μία περισσότερη ρεαλιστική εικόνα, όχι μόνο των «τραυματισμένων» πλευρών του, αλλά και εκείνων που παραμένουν «ισχυρές» και «αποτελεσματικές». Στρέφοντας το φακό από την «καταστολή» του συμπτώματος, στις πραγματικές του ανάγκες, αποκαλύπτεται ένα πεδίο δράσης, στο οποίο μπορεί να στραφεί για να αναζητήσει λύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να συνειδητοποιήσει διαστρεβλώσεις, σταθερά και άκαμπτα σχήματα συμπεριφοράς και διαπροσωπικής επαφής, παγιωμένους ρόλους, που για χρόνια υποσκάπτουν σιωπηλά και αόρατα την ικανότητα του να εξελίσσεται, να απολαμβάνει τα επιτεύγματά του και να τροφοδοτείται από τη διαπροσωπική επαφή με τους άλλους.

Πρωταρχικό μέλημα, στο ξεκίνημα μίας ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς θεραπευτικού πλαισίου και η εγκατάσταση μίας θετικής θεραπευτικής σχέσης με ξεκάθαρα όρια. Η επαφή αυτή, προσφέρει στο θεραπευόμενο την ευκαιρία, να επεξεργαστεί τις διάφορες πλευρές του εαυτού του, να λάβει νέα πληροφορία και ερμηνείες για τα βιώματα του (σκέψεις, συναισθήματα, συμπεριφορές) και να συνθέσει σταδιακά μία διαφορετική εσωτερική πραγματικότητα.

Πέρα από αυτό, η ίδια η θεραπευτική σχέση αποτελεί μία πολύ σημαντική παράμετρο σε όλη αυτή τη διαδικασία, που συνήθως είναι μακροχρόνια. Σε αυτή τη διαπροσωπική σχέση αναπτύσσονται συγκεκριμένες συναισθηματικές διεργασίες, που σχετίζονται με την ανάπτυξη εμπιστοσύνης από το θεραπευόμενο προς το θεραπευτή, την αμφισβήτησή του, τη διαχείριση θετικών και αρνητικών συναισθημάτων. Η ουσιαστική και σε βάθος επεξεργασία αυτών των συστατικών της θεραπευτικής σχέσης, αλλά και η σύνδεσή τους με τους σταθερούς τρόπους συμπεριφοράς του θεραπευόμενου στη ζωή του, μπορεί να αποτελέσει μία πολύτιμη εμπειρία ανατροφοδότησης, καθιστώντας έτσι τη θεραπευτική σχέση ένα ασφαλές εργαστήριο, που επιτρέπει σε κάποιον να πειραματιστεί και να μάθει.

Όπως είναι προφανές, τόσο οι επαγγελματικές δεξιότητες, όσο και η ίδια η προσωπικότητα του θεραπευτή αποτελούν σημαντικά κριτήρια για τη θετική έκβαση μίας θεραπευτικής προσπάθειας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η άσκηση της ψυχοθεραπείας απαιτεί ειδική μακροχρόνια εκπαίδευση, που δεν εντάσσεται στα πλαίσια της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης (βασικής και μεταπτυχιακής) των Ψυχίατρων ή των Ψυχολόγων, ενώ σε ορισμένους τύπους ψυχοθεραπείας (όπως αυτός που εφαρμόζουμε) αποτελεί προϋπόθεση και η προσωπική θεραπεία του ίδιου του θεραπευτή.
 
 
 
Η ομαδική Ψυχοθεραπεία
 
Η Συμβουλευτική
 
 
 
 
Κλινικός Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής Σιαραμπής Γιώργος
 
 
 
 
 
Κώστα Βάρναλη 130-132
Ανατολικής Ρωμυλίας
13231 Πετρούπολη